สินค้า

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

AUTOMATION COMPONENTS


Flow Sensor PISCO รุ่น FUS8 seires
แบรนด์ : PISCO
Flow Sensor PISCO รุ่น FUS8 seires
Large Digital Pressure Sensor 31 & 32 series PISCO
แบรนด์ : PISCO
Large Digital Pressure Sensor 31 & 32 series PISCO
ROUND QUICK CHANGER CRG
แบรนด์ : CRG
ROUND QUICK CHANGER CRG
CLAMP LEG CONNECTOR CRG
แบรนด์ : CRG
CLAMP LEG CONNECTOR CRG
VACUUM CUPS BRACKET CRG
แบรนด์ : CRG
VACUUM CUPS BRACKET CRG
Small Pressure Sensor 11&12-series, Indicator for Analog output type SED-31 PISCO
แบรนด์ : PISCO
Small Pressure Sensor 11&12-series, Indicator for Analog output type SED-31 PISCO
MODULE FIXED PART CRG
แบรนด์ : CRG
MODULE FIXED PART CRG
เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลกว้าง 8 มม. PISCO รุ่น VUS8 series
แบรนด์ : PISCO
เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลกว้าง 8 มม. PISCO รุ่น VUS8 series
เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล PISCO รุ่น GPD series
แบรนด์ : PISCO
เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล PISCO รุ่น GPD series