สินค้า

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

STATIC SOLUTIONS


ชุดต่อเชื่อมลงกราวน์ EPS-GT2
แบรนด์ : VESSEL
ชุดต่อเชื่อมลงกราวน์ EPS-GT2
ตู้ทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดใหญ่พิเศษ IPC-250CR
แบรนด์ : VESSEL
ตู้ทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดใหญ่พิเศษ IPC-250CR
ตู้ทำลายไฟฟ้าสถิตข IPC-A3
แบรนด์ : VESSEL
ตู้ทำลายไฟฟ้าสถิตข IPC-A3
ตู้ทำลายไฟฟ้าสถิต IPC-A4
แบรนด์ : VESSEL
ตู้ทำลายไฟฟ้าสถิต IPC-A4
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตพลังสูง HPG-1
แบรนด์ : VESSEL
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตพลังสูง HPG-1
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต โดยไม่ใช้ระบบไฟฟ้า G-9
แบรนด์ : VESSEL
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต โดยไม่ใช้ระบบไฟฟ้า G-9
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต G-2-E
แบรนด์ : VESSEL
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต G-2-E
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดที่กะทัดรัด G-7R-E
แบรนด์ : VESSEL
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดที่กะทัดรัด G-7R-E
หัวฉีดทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัดพลังสูง HPF-1
แบรนด์ : VESSEL
หัวฉีดทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัดพลังสูง HPF-1