สินค้า

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

STATIC SOLUTIONS


หัวฉีดทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัดพลังสูง HPN-1
แบรนด์ : VESSEL
หัวฉีดทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัดพลังสูง HPN-1
หัวฉีดทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัด N-1
แบรนด์ : VESSEL
หัวฉีดทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัด N-1
หัวฉีดทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัด N-3
แบรนด์ : VESSEL
หัวฉีดทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัด N-3
พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ L-90-E
แบรนด์ : VESSEL
พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ L-90-E
พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตครอบคลุมพื้นที่กว้าง และระยะไกล CF-300E
แบรนด์ : VESSEL
พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตครอบคลุมพื้นที่กว้าง และระยะไกล CF-300E
พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตแบบบานเกล็ด F-120R
แบรนด์ : VESSEL
พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตแบบบานเกล็ด F-120R
พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัด F-6R
แบรนด์ : VESSEL
พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัด F-6R
พาวเวอร์ซัพพลาย SH-G3
แบรนด์ : VESSEL
พาวเวอร์ซัพพลาย SH-G3
พาวเวอร์ซัพพลายพลังงานสูง GP-1-4KV
แบรนด์ : VESSEL
พาวเวอร์ซัพพลายพลังงานสูง GP-1-4KV