สินค้า

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

FITTING


ข้อต่อฟิตติ้งปรับความเร็วลมทองเหลือง (C-ring+Cover) Touch connector fuji h type
แบรนด์ : CHIYODA
ข้อต่อฟิตติ้งปรับความเร็วลมทองเหลือง (C-ring+Cover) Touch connector fuji h type
ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลือง (C-ring+Cover) Touch connector fuji h type
แบรนด์ : CHIYODA
ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลือง (C-ring+Cover) Touch connector fuji h type
ข้อต่อฟิตติ้งปรับความเร็วลมพลาสติก Touch connector five
แบรนด์ : CHIYODA
ข้อต่อฟิตติ้งปรับความเร็วลมพลาสติก Touch connector five
ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลือง (C-ring+FKM) Touch connector fuji series (viton)
แบรนด์ : CHIYODA
ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลือง (C-ring+FKM) Touch connector fuji series (viton)
ข้อต่อฟิตติ้งปรับความเร็วลมทองเหลือง (Spring lock) Touch connector
แบรนด์ : CHIYODA
ข้อต่อฟิตติ้งปรับความเร็วลมทองเหลือง (Spring lock) Touch connector
ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลือง (Spring lock) Touch connector
แบรนด์ : CHIYODA
ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลือง (Spring lock) Touch connector
ข้อต่อฟิตติ้งปรับความเร็วลมทองเหลือง (C-ring) Touch connector fuji
แบรนด์ : CHIYODA
ข้อต่อฟิตติ้งปรับความเร็วลมทองเหลือง (C-ring) Touch connector fuji
ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลือง (C-ring) Touch connector fuji
แบรนด์ : CHIYODA
ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลือง (C-ring) Touch connector fuji
ข้อต่อฟิตติ้งพลาสติก Touch connector five
แบรนด์ : CHIYODA
ข้อต่อฟิตติ้งพลาสติก Touch connector five