สินค้า

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

AUTOMATION COMPONENTS


ปากกรรไกร Nipping blades for sprue cut สำหรับ cutting and crimping
แบรนด์ : VESSEL
ปากกรรไกร Nipping blades for sprue cut สำหรับ cutting and crimping
ปากกรรไกร L blades for sprue cut สำหรับ cutting and crimping
แบรนด์ : VESSEL
ปากกรรไกร L blades for sprue cut สำหรับ cutting and crimping
ปากกรรไกร Angled nipping blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
แบรนด์ : VESSEL
ปากกรรไกร Angled nipping blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
ปากกรรไกร R blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
แบรนด์ : VESSEL
ปากกรรไกร R blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
ปากกรรไกร Laterally facing blades for plastics สำหรับ cutting and crimping
แบรนด์ : VESSEL
ปากกรรไกร Laterally facing blades for plastics สำหรับ cutting and crimping
ปากกรรไกร Crank blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
แบรนด์ : VESSEL
ปากกรรไกร Crank blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
ปากกรรไกร Flat blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
แบรนด์ : VESSEL
ปากกรรไกร Flat blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
ปากกรรไกร Straight long blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
แบรนด์ : VESSEL
ปากกรรไกร Straight long blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
ปากกรรไกร Straight blades for plastic สำหรับ cutting and crimping
แบรนด์ : VESSEL
ปากกรรไกร Straight blades for plastic สำหรับ cutting and crimping