สินค้า

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

STATIC SOLUTIONS


ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตพลังสูง HPG-1
แบรนด์ : VESSEL
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตพลังสูง HPG-1
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต โดยไม่ใช้ระบบไฟฟ้า G-9
แบรนด์ : VESSEL
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต โดยไม่ใช้ระบบไฟฟ้า G-9
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต G-2-E
แบรนด์ : VESSEL
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต G-2-E
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดที่กะทัดรัด G-7R-E
แบรนด์ : VESSEL
ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตขนาดที่กะทัดรัด G-7R-E