แบรนด์ : FASTECH

S-SERVO II ST


แบรนด์ : FASTECH
หมวดหมู่ : S-SERVO II
สต๊อก : ติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

รายละเอียดสินค้า

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
-Encoder ของ Servo Motor ช่วยแกัปัญหาการหลงตำแหน่งของ Open-Loop Stepping Motor ทำให้สามารถควบคุมหรือจัดการการทำงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
-สามารถตั้งค่าความละเอียด 16 ระดับ ทำให้การทำงานแม่นยำโดยไม่คำนึงถึงชนิดของ Motor
-S-SERVOII ยังช่วยลดอัตราการใช้พลังงานและอุณหภูมิของ Motor ให้ต่ำลง
-สามารถปรับกระแสไฟฟ้าสำหรับเพิ่ม-ลดความเร็วด้วย Run Current
-มีระบบ LED แจ้งเตือนการทำงานของระบบ Motor และ Driver 11 รายการจึงทำให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-มีระบบแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
-ชนิด Phase ของมอเตอร์ไม่ส่งผลต่อการทำงานในระบบ