แบรนด์ : FASTECH

Ezi-SERVO II EtherCAT ALL


แบรนด์ : FASTECH
หมวดหมู่ : EtherCAT
สต๊อก : ติดต่อเจ้าหน้าที่

ราคา : 0.00

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

รายละเอียดสินค้า

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
Ezi-SERVOII EtherCAT โปรโตคอลระบบเครือข่าย EtherCAT ที่มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการทำงานของ CiA 402 Drive Profile
-มอเตอร์(Motor) + ตัวแปรสัญญาน(Encoder) + ตัวขับเคลื่อน(Drive) ทั้งหมดติดตั้งอยู่บนตัวมอเตอร์(Motor)
-ทำงานด้วยระบบ Closed Loop System
-ไม่จำเป็นต้องปรับตัวแปรกระแสไฟ
-ลดอัตราการไถล
-ลดความร้อนขณะใช้งาน