ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

MODERN MANUFACTURING FORUM


งานสัมมนานี้เหมาะกับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต

และผู้สนใจด้านการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรร่วมกับเทคโนโลยี IIoT เครื่องมือที่จะช่วย Support การทำงานให้มีประสิทธิภาพ

Manufacturing Expo 2022

มหกรรมเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความครบครันที่สุดในอาเซียนประจำปี 2022

ตอบทุกโจทย์ของกระบวนการรับช่วงการผลิต เพิ่มสมรรถนะ เร่งกำลังการขับเคลื่อนธุรกิจให้ทรงพลังสูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน
 

Metalex 2022

มหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหการอันดับ 1 ของอาเซียนครั้งที่ 38

Food and Hospitality Thailand 2022

งานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มอาหาร ท่องเที่ยว มีเป้าหมายใหม่ที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและบริการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

Propak Asia 2022

The 29th International Processing and Packaging Technology Event for Asia