SW

สาย PVC สำหรับงานน้ำ-SUPER WATER HOSE [SW]

รายละเอียดสินค้า

Super Water Hose : Flexible PVC product

เป็นสายยางที่เหมาะสำหรับงานน้ำโดยเฉพาะ งานพ่นน้ำ งานล้าง งานปั๊มน้ำมันในโรงงาน หรือสนามกอล์ฟ

 

Product Description

คุณสมบัติ           :    อุณหภูมิใช้งาน –5°Cถึง +60°C 

การใช้งาน          :    สำหรับงานล้าง งานพ่นน้ำ งานปั๊มน้ำมัน โรงงาน สนามกอล์ฟ เป็นต้น

คุณลักษณะ       :    มีน้ำหนักเบา ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก

วัตถุไหลผ่าน     :    น้ำ

 

รุ่น                    วงใน (มม.)         วงนอก (มม.)

SW-12                           12.7                  19.0

SW-15                           15.0                  22.5

SW-19                           19.0                  27.0

SW-25                           25.0                  33.5

SW-32                           32.0                  43.0

SW-38                           38.0                  50.0