HP

สายทนแรงดันสูง-HIGH PRESSURE HOSE [HP]

รายละเอียดสินค้า

High Pressure Hose : Flexible PVC product

สายมีน้ำหนักเบาและทนทาน

Product Description

คุณสมบัติ       :    อุณหภูมิใช้งาน –5°Cถึง +60°C 

การใช้งาน    :    

สำหรับงานเครื่องจักรทางการเกษตร

สามารถใช้สำหรับงานฉีดพ่นสารเคมีสำหรับทุกพื้นผิวหรือการพ่นยาสำหรับงานฟาร์ม

สามารถใช้สำหรับพ่นปุ๋ยชนิดน้ำที่มีความเข้มข้นสูง ได้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ   :    สายยางหยืดหยุ่นและให้ตัวได้ดีง่ายต่อการจับถือ และน้ำหนักเบา

วัตถุไหลผ่าน :    น้ำ (ไม่สามารถใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์)

 

รุ่น                    วงใน (มม.)         วงนอก (มม.)

HP-8.5                     8.5                       14.5

HP-10                     10.0                      17.0