TP

สายขดพลาสติก-SUPER TOM FLEX HOSE [TP]

รายละเอียดสินค้า

Super Tom Flex Hose : Flexible PVC product

เสริมโครงสร้างพิเศษด้วยขดพลาสติกพิเศษด้านใน จึงทำให้สายมีการคืนตัวและให้ตัวได้ดี ลดปัญหาการถูกบีบทับแล้วตัวสายไม่คืนรูป ตัวสายมีพื้นผิวที่เนียบเรียบทั้งด้านในและด้านนอก เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อน้ำมันได้ดี

Product Description

คุณสมบัติ      :    สาย TP-9  – TP-19 อุณหภูมิใช้งาน –5°Cถึง +70°C 

สาย TP-25  อุณหภูมิใช้งาน –5°Cถึง +60°C 

การใช้งาน     :    สำหรับงานเดินระบบลม ระบบน้ำ น้ำมัน งานผงแป้งกับเครื่องมือ เครื่องจักร งานวิศวกรรม งานก่อสร้าง

คุณลักษณะ   :    สริมโครงสร้างพิเศษด้วยขดพลาสติกพิเศษด้านใน จึงทำให้สายมีการคืนตัวและให้ตัวได้ดี ตัวสายทนทาน

วัตถุไหลผ่าน :    น้ำ และน้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์)

 

รุ่น                    วงใน (มม.)         วงนอก (มม.)

TP-09                           9.0                    15.0

TP-12                           12.0                  18.0

TP-15                           15.0                  22.0

TP-19                           19.0                  26.0

TP-25                           25.4                  33.0